Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών


Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα ΑΛΛΙΩΣ να αναγγείλει την ύπαρξη όποιων ελαττωμάτων σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το όποιο ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση.


Επιστροφές Προϊόντων γίνονται:


σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά προϊόντα από αυτά όπου έχει αγοράσει ο πελάτης, την χρέωση επιστροφής αναλαμβάνει η Εταιρία μας. (www.sfragides-eshop.gr)


σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα προϊόντα όπου είναι ελαττωματικά κατά την παράδοση στον πελάτη(D.O.A, Dead On Arrival) την χρέωση επιστροφής αναλαμβάνει η Εταιρία μας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα γίνεται η αλλαγή εντός 1 εβδομάδας (7 ημερών) από την παράδοση στον πελάτη.


Τα αναλώσιμα λάστιχα σφραγίδας τα οποία είναι δικής μας παραγωγής καλύπτονται από 100% εγγύηση. Σε περίπτωση ελαττωματικού αναλώσιμου (λάστιχα σφραγίδας) γίνεται δωρεάν αντικατάσταση με καινούργιο προϊόν με χρέωση της Εταιρίας μας εφόσον το αναλώσιμο δεν έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από το 70% της χρήσης του και δίνονται τηλεφωνικές οδηγίες για την αντικατάστασή του.


Τα υπόλοιπα προϊόντα & αναλώσιμα καλύπτονται από την εγγύηση που ορίζει η αντιπροσωπεία του κάθε προϊόντος. Τα μεταφορικά έξοδα, εφόσον δεν καλύπτονται από τον κατασκευαστή, βαρύνουν τον πελάτη.


Η Εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος μετά από κακή χρήση του πελάτη.


Στα 15 χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης μας το ποσοστό μη καλής λειτουργίας των λάστιχων της σφραγίδας δεν ξεπερνάει το 1% στις αυτόματες και στις ξύλινες σφραγίδες.


Γενικά


Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση τα προϊόντα και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης κλπ).